Urednistvo IJSplet

  • Logo.gif

Urednica: dr. Špela Stres
Sodelavci: Polona Strnad, uni. dipl. nov., Romana Ogrin, uni. dipl. prav. in odsečni koordinatorji za tehnološki transfer
Fotografije: Marjan Smerke, avtorji prispevkov
Lektor: dr. Jože Gasperič

e-pošta: IJSplet@ijs.si

ISSN 1855-3540

Članke, predloge in pripombe lahko pošljete po e-pošti: IJSplet@ijs.si