Upravni odbor / Desno

UPRAVNI ODBOR


Člani, imenovani od Vlade Republike Slovenije:
dr. Peter Vrtačnik
dr. Iztok Seljak
ga. Kim Turk

Člani, izvoljeni izmed delavcev Instituta:
prof. dr. Marko Mikuž
prof. dr. Sašo Džeroski
prof. dr. Jože Pungerčar

Člani uporabnikov, imenovani s strani Znanstvenega sveta Instituta:
g. Franjo Bobinac, MBA
dr. Mark Pleško, predsednik
g. Stojan Petrič


  • 0.jpg