Upravnega odbora Instituta

Vlada RS je na seji 20. 5. 2010 v upravnem odboru Instituta "Jožef Stefan" zaradi poteka mandata z dnem 20. 5. 2010 razrešila dolžnosti člana predstavnike ustanovitelja: dr. Ireno Mlinarič – Raščan, dr. Toneta Jegliča, dr. Tomaža Boha in dr. Damjana Zazulo, imenovane na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ter mag. Petra Ribariča, imenovanega na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.

Namesto razrešenih članov je v upravni odbor Instituta "Jožef Stefan" z dnem 21. 5. 2010 imenovala člane predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo štirih let, in sicer: dr. Tomaža Boha, prof. dr. Damjana Zazulo, prof. dr. Franca Solino in Alenko Avberšek, vse na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ter mag. Petra Ribariča, na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.

S tem se je zaokrožila sestava novega Upravnega odbora Instituta. Upravni odbor Instituta namreč v skladu s Statutom sestavlja devet članov. Pet jih imenuje Vlada RS, dva izvolijo izmed sebe zaposleni Instituta, dva člana imenuje Upravni odbor Instituta na predlog direktorja s soglasjem Znanstvenega sveta, in sicer iz vrst uporabnikov dejavnosti Instituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti Instituta. Na volitvah 9. aprila so zaposleni Instituta izvolili prof. dr. Marka Mikuža, vodjo odseka F9, in prof. dr. Stanka Strmčnika, vodjo odseka E2. Na svoji seji, ki je bila 15. aprila, je na predlog direktorja Znanstveni svet dal soglasje k imenovanju mag. Franja Bobinca, predsednika uprave Gorenja, in mag. Tatjane Fink, generalne direktorice Trima.