U4 / Desno

FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA - U4

Vodja finančno-računovodske službe


Glavni računovodja

 • mag. Frida Žlak, frida.zlak@ijs.si, glavna računovodkinja

  Telefon: (01) 477 32 55
  Soba: C186

Finančne analize

 • Marko Beketič, mag.posl.ved, marko.beketic@ijs.si , samostojni strok.delavec

  Telefon: (01) 477 36 42
  Soba: C173

Plače

 • Nataša Goševac, dipl.org., natasa.gosevac@ijs.si, samostojna strok.delavka

  Telefon: (01) 477 37 20
  Soba: C192

  Tina Dokl, univ.dipl.soc.del., tina.dokl@ijs.si, samostojna strok.delavka

  Telefon: (01) 477 33 95
  Soba: C192

Saldakonti kupcev

 • Tanja Debevec, dipl.upr.org., tanja.debevec@ijs.si, finančnica

  Telefon: (01) 477 36 27, 477 32 29
  Soba: C193

Saldakonti dobaviteljev

 • Katja Janževec, dipl.org.tur., katja.janzevec@ijs.si, samostojna strokovna delavka

  Telefon: (01) 477 33 02
  Soba: C193

Vodenje in poslovanje z bančnim računom

Osnovna sredstva

 • Nina Velič, nina.velic@ijs.si, projektna sodelavka

  Telefon: (01) 477 32 29
  Soba: C184

Potni nalogi (tujina)

Kontiranje in knjiženje faktur

Materialno knjigovodstvo, zaključki, drobni inventar

Potni nalogi (SLO) in blagajna