U4 / Desno

FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA - U4

Vodja finančno-računovodske službe


Glavni računovodja

 • mag. Frida Žlak, frida.zlak@ijs.si, glavna računovodkinja

  Telefon: (01) 477 32 55
  Soba: C186

Finančne analize

 • Marko Beketič, mag.posl.ved, marko.beketic@ijs.si , samostojni strok.delavec

  Telefon: (01) 477 36 42
  Soba: C173

Plače

 • Nataša Goševac, dipl.org., natasa.gosevac@ijs.si, samostojna strok.delavka

  Telefon: (01) 477 37 20
  Soba: C192

  Tina Dokl, univ.dipl.soc.del., tina.dokl@ijs.si, samostojna strok.delavka

  Telefon: (01) 477 33 95
  Soba: C192

  Pia Petrovčič, dipl.ekon., pia.petrovcic@ijs.si, samostojna strok.delavka

  Telefon: (01) 477 33 21
  Soba: C192

Saldakonti kupcev in dobaviteljev

 • Katja Janževec, dipl.org.tur., katja.janzevec@ijs.si, samostojna strokovna delavka

  Telefon: (01) 477 33 02
  Soba: C193

  Mojca Denovnik, mojca.denovnik@ijs.si, projektna sodelavka

  Telefon: (01) 477 36 27
  Soba: C193

Vodenje in poslovanje z bančnim računom

Osnovna sredstva

 • Nina Velič, nina.velic@ijs.si, projektna sodelavka

  Telefon: (01) 477 32 29
  Soba: C184

Potni nalogi (tujina)

Kontiranje in knjiženje faktur

Materialno knjigovodstvo, zaključki, drobni inventar

Potni nalogi (SLO) in blagajna

 • Mojca Cof, mojca.cof@ijs.si, projektna sodelavka

  Telefon: (01) 477 32 05
  Soba: C196

Potni nalogi (SLO) in blagajna, ARRS mladi raziskovalci

 • Milena Grošelj Ljepoja, dipl.upr.ved., milena.groselj@ijs.si, samostojna strok.delavka

  Telefon: (01) 477 35 08
  Soba: C191

Prodaja na domačem trgu - NRP in projekti ministrstev

 • mag.Jadranka Petrovčič, jadranka.petrovcic@ijs.si, vodilna strokovna sodelavka

  Telefon: (01) 477 37 47
  Soba: C178

  Lidija Jarni, viš.uprav,del., lidija.jarni@ijs.si, samostojna strokovna sodelavka

  Telefon: (01) 477 32 28
  Soba: C188

Prodaja na domačem trgu - prodaja storitev na domačem trgu in fakturiranje

 • Jana Selan, jana.selan@ijs.si, projektna sodelavka

  Telefon: (01) 477 33 45
  Soba: C142b

  Katja Ernestl, dipl.ekon., katja.ernestl@ijs.si, samostojna strokovna sodelavka

  Telefon: (01) 477 33 31
  Soba: C142b

  Damjana Nikovski, dipl.org.menedž., damjana.nikovski@ijs.si, samostojna strokovna sodelavka

  Telefon: (01) 477 33 54
  Soba: C142b