Tehnični servisi / Desno

TEHNIČNI SERVISI - TS

Vodja tehničnih servisov

 • Aleš Cesar, univ. dipl. inž. gradb., ales.cesar@ijs.si
  Telefon: (01) 477 32 44
  Soba: V1


Tajništvo

Projektna pisarna

Vzdrževanje

 • Marjan Bizjan, mizar
  Opis dela: mizarska dela, pomoč pri vzdrževanju objektov
  Telefon: (01) 477 37 44
  Soba: D13

  Stanislav Cvelbar, vzdrževalec
  Opis dela: vzdrževanje vodovodnih instalacij, pomoč pri vzdrževanju objektov
  Telefon: (01) 477 32 31
  Soba: V7a

  Janko Gerjol, vzdrževalec
  Opis dela: vzdrževanje objektov
  Telefon: (01) 477 35 01
  Soba: V8

  Ivo Uhan, vzdrževalec
  Opis dela: vzdrževanje objektov, vzdrževanje elektroinstalacij
  Telefon: (01) 588 53 48
  Soba: KF14

  Gregor Intihar, vzdrževalec
  Opis dela: vzdrževanje vodovodnih instalacij, pomoč pri vzdrževanju objektov
  Telefon: (01) 588 52 13
  Soba: KF6, KF14

  Nikolaj Keršič, univ. dipl. inž. str., niko.kersic@ijs.si, samostojni strokovni sodelavec
  Opis dela: organizacija vzdrževanja strojnih instalacij, priprava tehničnih rešitev, nadzor nad izvedbo del
  Telefon: (01) 477 32 33
  Soba: D45b

  Franc Skopec, zidar
  Opis dela: zidarska dela, pomoč pri vzdrževanju objektov
  Telefon: (01) 477 35 01
  Soba: V8

  Marjan Skopec, vzdrževalec
  Opis dela: vzdrževanje elektroinstalacij, pomoč pri vzdrževanju objektov
  Telefon: (01) 477 33 87
  Soba: D8a

Vložišče

 • Sandra Dobnikar, univ.dipl.soc.del., vlozisce@ijs.si,organizatorka vložišča
  Opis dela: organizacija dela v vložišču, sprejem in odprava poštnih pošiljk
  Telefon: (01) 477 33 16
  Soba: C079

  Urška Grdadolnik Nahtigal, vlozisce@ijs.si,referentka za pošto
  Opis dela: delo v vložišču, kurirska dela
  Telefon: (01) 477 33 16
  Soba: C079

  Nataša Zupančič, dipl. org. menedž., vlozisce@ijs.si,referentka za pošto
  Opis dela: delo v vložišču, kurirska dela
  Telefon: (01) 477 33 16
  Soba: C079

Garaža

 • Damijan Klep, damjan.klep@ijs.si, samostojni tehnik
  Opis dela: vožnja službenega avtomobila, pomoč skrbniku garaže
  Telefon: (01) 477 33 39, 477 31 15
  Soba: N8

  Robert Zakrajšek, voznik
  Opis dela: vožnja službenega avtomobila, kurirska dela
  Telefon: (01) 477 33 39, 477 31 15
  Soba: N8

  Nastja Zakrajšek, voznik
  Opis dela: vožnja službenega avtomobila, kurirska dela
  Telefon: (01) 477 33 39, 477 31 15
  Soba: N8

  Dušan Rudman, voznik
  Opis dela: vožnja službenega avtomobila, kurirska dela
  Telefon: (01) 477 33 39, 477 31 15
  Soba: N8

Telefonska centrala

 • Aleksandra Fekonja, aleksandra.fekonja@ijs.si, telefonistka
  Opis dela: vzpostavljanje telefonskih zvez, razdeljevanje pošte, kurirska dela
  Telefon: (01) 588 52 76 ali 9
  Soba: tel. centrala

  Miha Jakopin, miha.jakopin@ijs.si, telefonist
  Opis dela: vzpostavljanje telefonskih zvez in s tem povezanih nalog
  Telefon: 9
  Soba: tel. centrala

  Matjaž Srebrnič, matjaz.srebrnic@ijs.si, samostojni tehnik
  Opis dela: vzpostavljanje telefonskih zvez in s tem povezanih nalog
  Telefon: 9
  Soba: tel. centrala