TT / Zunanji / R4R / Desno

REGIONS FOR RESEARCH


V letu 2007 se je začel dveletni projekt 6. okvirnega programa Regions for Research (R4R), v katerega je vključenih 9 parterjev iz 8 evropskih regij. V okviru projekta želimo razviti modele prenosa znanja na področju evropskih regij. Razvili bomo metodologijo za ugotavljanje, modeliranje in prenos dobrih praks ter vzpostavili sodelovanje med evropskimi regijami, ki bo v naslednjih letih pripomoglo k bolj učinkovitim sistemom raziskovalno-razvojnih politik.


Vodja projekta na IJS, Matjaž Rus.