TT / Projekti / Desno

POSAMIČNI TEHNOLOŠKI PROJEKTI - prenos tehnologije od drugod NA Institut


Pri prenosu tehnologije iz zunanjih institucij na Institut gre predvsem za nakup velike raziskovalne opreme.


  • Takšen projekt, ki je trenutno v teku, je nabava Ciklotrona za IJS.
    Vodja projekta na IJS, dr. Špela Stres.