Ime strani: TT / Prenos / PregledTehnologijV / tz / Levo

Tehnologije znanja

  • inteligentna analiza podatkov (podatkovno rudarjenje ali odkrivanje znanja iz podatkov) ..... E8,

  • računalniška podpora odločanja ..... E8,

  • analiza besedil, spleta in semantični splet ..... E8,

  • upravljanje znanja ..... E8,

  • jezikovne tehnologije ..... E8,