Ime strani: TT / Prenos / PregledTehnologijV / ot / Levo

Okoljske tehnologije

 • analizna kemija okolja (zrak, voda, sedimenti in tla, odpadki, hrana): ..... O2,

  • elementi in njihova speciacija v okolju
  • radiokativni elementi
  • organska onesnaževala v okolju
  • farmacevstka sredstva in sredstva za osebno nego v okolju
  • stabilni izotopi v okolju
 • speciacija elementov v industriji, hrani in medicini (Se, As, Hg, Sn, Cr, Al, Fe, Sb) ..... O2,

 • radiokativni in stabilni izotopi kot sledila v okolju, industriji, hrani in medicini ..... O2,

 • biomonitoring (zrak, voda in tla, ljudje) ..... O2,

 • biogeokemija, snovne bilance in modeliranje onesnaževal v okolju in industriji ..... O2,

 • okoljske tehnologije ..... O2,

 • ocena tveganja ..... O2,

 • strateške presoje vplivov na okolje ..... O2,