Ime strani: TT / Prenos / PregledTehnologijV / di / Levo

Detektorji in instrumentacija

 • preiskave elementne sestave materialov s pospeševalnikom ..... F2,

 • Interakcija sevanja s snovjo ..... F8,

 • Interakcija plazme s snovjo ..... F8,

 • Detektorji jedrskih sledi in meritve z njimi ..... F8,

 • Detektorji ionizirajočega sevanja ..... F9,

 • Silicijevi pozicijsko občutljivi detektorji ..... F9,

 • Diamantni detektorji ..... F9,

 • Scintilacijski števci ..... F9,

 • Detektorji svetlobe Čerenkova ..... F9,

 • Fotonski detektorji ..... F9,

 • Detektorji za slikanje v medicini ..... F9,

 • Detektorji za meritve v okolju ..... F9,

 • LIDAR ..... F9,