TT / Prenos / IJStehnologije / vse / Desno / Levo

ODSEK

Fizika

Teoretična fizika F1:

Tehnologije,

www

(Svjetlana Fajfer)

Fizika nizkih in srednjih energij F2

Tehnologije

[http://www.ijs.si/ijsw/F2

(Matej Lipoglavšek)


Tanke plasti in površine F3 (Peter Panjan)
Tehnologija površin in optoelektronika F4 (Miran Mozetič)
Fizika trdne snovi F5 (Igor Muševič)
Kompleksne snovi F7 (Dragan Mihailović)
Reaktorska fizika F8 (Bogdan Glumac)
Eksperimentalna fizika osnovnih delcev F9 (Marko Mikuž)Kemija in biokemija
Biokemija, molekularna in strukturna biologija B1 (Boris Turk)
Molekularne in biomedicinske znanosti B2 (Igor Križaj)
Biotehnologija B3 (Janko Kos)
Anorganska kemija in tehnologija K1 (Tomaž Skapin)
Fizikalna in organska kemija K3 (Ingrid Milošev)
Elektronska keramika K5 (Marija Kosec)
Inženirska keramika K6 (Tomaž Kosmač)
Nanostrukturni materiali K7 (Spomenka Kobe)
Raziskave sodobnih materialov K9 (Danilo Suvorov)
Znanosti o okolju O2 (Milena Horvat)Elektronika in informacijske tehnologije
Avtomatika, biokibernetika in robotika E1 (Leon Žlajpah)
Sistemi in vodenje E2 (Stanko Strmčnik)
Odprti sistemi in mreže E5 (Borka Jerman Blažič)
Komunikacijski sistemi E6 (Gorazd Kandus)
Računalniški sistemi E7 (Franc Novak)
Tehnologije znanja E8 (Nada Lavrač)
Inteligentni sistemi E9 (Matjaž Gams)Jedrska tehnika in energetika
Reaktorska tehnika R4 (Leon Cizelj)