Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / R4 / Levo

Reaktorska tehnika

 • Termohidrodinamika
 • Prenos toplote in snovi v dvo- in večfaznem toku
 • Hitri prehodni pojavi in termohidrodinamične nestabilnosti
 • Numerični modeli in metode za preračun dvofaznih in večfaznih tokov
 • Varnostne analize prehodnih pojavov in nezgod v jedrskih napravah in industrijskih postrojenjih
 • Simulacije in analize resnih nezgod v jedrskih elektrarnah
 • Trdnostna mehanika
 • Deterministične in verjetnostne trdnostne varnostne analize
 • Optimizacija življenske dobe opreme za varne in zanesljive tehnologije
 • Večnivojske simulacije polikristalnih materialov
 • Zanesljivost, industrijski hazard in tveganje
 • Analiza tveganja in negotovosti
 • Analiza scenarijev nezgod in zaporedij dogodkov
 • Optimizacija zanesljivosti sistemov