Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / O2 / Levo

Znanosti o okolju

 • analizna kemija okolja (zrak, voda, sedimenti in tla, odpadki, hrana):
  • elementi in njihova speciacija v okolju
  • radiokativni elementi
  • organska onesnaževala v okolju
  • farmacevstka sredstva in sredstva za osebno nego v okolju
  • stabilni izotopi v okolju
 • speciacija elementov v industriji, hrani in medicini (Se, As, Hg, Sn, Cr, Al, Fe, Sb)
 • radiokativni in stabilni izotopi kot sledila v okolju, industriji, hrani in medicini
 • biomonitoring (zrak, voda in tla, ljudje)
 • biogeokemija, snovne bilance in modeliranje onesnaževal v okolju in industriji
 • okoljske tehnologije
 • ocena tveganja
 • strateške presoje vplivov na okolje