Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / K9 / Levo

Raziskave sodobnih materialov K9

 • sinteza nanodelcev
 • hidrotermalna sinteza
 • biomimetična sinteza
 • nanašanje tankih plasti z vrtenjem
 • in-situ sinteza nanokompozitnih tankih plasti
 • steklena vlakna
 • sintranje

Osnovne raziskave

 • Visokotemperaturna fazna ravnovesja v večkomponentnih oksidnih sistemih, reakcijski mehanizmi, povezava med kristalno strukturo, mikrostrukturo in lastnostmi keramičnih materialov
 • Sinteza in karakterizacija nizkodimenzionalnih nanostruktur
 • Študij samourejanja nanodelcev v večplastnih polielektrolitskih nanostrukturah
 • Sinteza tankih plasti s sol-gel metodo
 • Sinteza in karakterizacija steklastih materialov

Aplikativne raziskave

 • Razvoj materialov za LTCC-tehnologijo
 • Študij procesiranja in materialov za večplastne elektronske komponente (keramični kondenzatorji, piezoaktuatorji, varistorji itd.)
 • Raziskave dielektrične keramike za visokofrekvenčne aplikacije
 • Raziskave napetostno prilagodljivih dielektrikov
 • Razvoj supertrdih materialov
 • Raziskave mineralnih vlaken za zvočne in toplotne izolacije