Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / K7 / Levo

Nanostrukturni materiali

  • napredni materiali za uporabo v biomedicini (Advanced materials for biomedical applications)
  • elektrodepozicija
  • elektroforetska depozicija
  • HDDR postopek (hidriranje-disproporcionacija - desorbcija - rekombinacija)
  • klasicna tehnologija prasne metalurgije in sintranja
  • sinteza nanostruktur z metodo trdno-parna faza s termicno sublimacijo
  • tehnologija izdelave plastomagnetov s stiskanjem v magnetnem polju
  • priprava vzorcev za analitsko elektronsko mikroskopijo