Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / K6 / Levo

Inženirska keramika K6

  • dispergiranje prašnih delcev v vodnem in nevodnem mediju
  • injekcijsko brizganje keramičnih surovcev
  • tehnologija izdelave plastnih kompozitov s trakasto strukturo
  • tehnologija izdelave konstrukcijske keramike in kompozitov
  • bio-keramika za uporabo v stomatologiji in ortopediji
  • sinteza visokotemperaturnih nekovinskih materialov
  • sinteza nano-strukturnih plasti s kontrolirano precipitacijo