Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / K5 / Levo

Elektronska keramika K5

  • keramične tehnologije
  • priprava tankih keramičnih plasti iz raztopin
  • priprava MEMS
  • tiskanje keramičnih plasti
  • ink-jet tiskanje
  • nalivanje keramičnih plasti
  • sinteza nano delcev po sol-gelu
  • mehanokemijska sinteza nano delcev