Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / F9 / Levo

Eksperimentalna fizika osnovnih delcev

 • Detektorji ionizirajočega sevanja
 • Silicijevi pozicijsko občutljivi detektorji
 • Diamantni detektorji
 • Scintilacijski števci
 • Detektorji svetlobe Čerenkova
 • Fotonski detektorji
 • Detektorji za slikanje v medicini
 • Detektorji za meritve v okolju
 • Računalniške tehnologije Grid
 • Fleksibilna tiskana vezja velikih dimenzij
 • Hitra analogna in digitalna elektronika
 • LIDAR