Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / F7 / Levo

Kompleksne snovi

 • elektronska litografija
 • optične metode za karakterizacijo (Raman, infrardeče, UV, VIS, THZ)
 • magnetometrija in sinteza magnetnih materialov
 • nanomateriali sinteza in karakterizacija nanožic
 • molekularna elektronika
 • generiranje teraherčne svetlobe
 • tehnologija sunkovnih laserjev
 • tehologija ultrakratkih laserskih izvorov
 • tekočekristalni prikazovalniki in optični modulatorji
 • uporaba laserjev v medicini
 • nelinearni optični elementi
 • holografija s fotoreflektivnimi kristali
 • opticno shranjevanje podatkov