Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / F4 / Levo

Tehnologija površin in optoelektronika

 • vakuumske tehnologije:
  • vakuumska optoelektronika
  • tanke plasti
  • hladna emisija elektronov iz nanomaterialov
 • plazemske tehnologije za obdelavo površin anorganskih in organskih materialov:
  • plazemsko čiščenje
  • aktivacija površin
  • selektivno jedkanje
  • plazemska sterilizacija
  • plazemska funkcionalizacija
  • modifikacija površin kompozitnih materialov s polimerno osnovo
  • sinteza nanomaterialov
 • preiskave za industrijske partnerje - karakterizacija površin trdnih snovi tankih plasti in kompozitnih materialov z metodami AES, XPS in AFM