Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / F1 / Levo

Teoretična fizika

  • nanotehnologija, novi materiali
  • kvantna obdelava informacij
  • fizika kvantnih pik in kvantnih žic
  • fizika ogljikovih nanomaterialov
  • razvoj novih metod za raziskave fizike trdnih snovi
  • proizvodnja diferenciranih celic na osnovi interakcije izvirnih celic s specifičnimi površinami
  • novi tekočekristalni materiali
  • simulacija dinamike letal
  • 3D racunalniska grafika (openGL )