Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / E9 / Levo

Inteligentni sistemi

 • Inteligentne računalniške tehnologije
 • Agentne in večagentne tehnologije
 • Tehnologije semantičnega spleta
 • Tehnologije evolucijskega računanja
 • Strojno učenje
 • Podatkovno rudarjenje in preiskovanje znanja
 • Govorne tehnologije
 • Preiskovalni algoritmi
 • Tehnologije za podporo odločanju
 • Tehnologije ambientalne inteligence in inteligentni dom
 • Multimedijske komunikacijske tehnologije