Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / E8 / Levo

Tehnologije znanja

  • inteligentna analiza podatkov (podatkovno rudarjenje ali odkrivanje znanja iz podatkov)
  • računalniška podpora odločanja
  • analiza besedil, spleta in semantični splet
  • upravljanje znanja
  • jezikovne tehnologije