Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / E6 / Levo

Komunikacijski sistemi

  • modeliranje radijskega kanala
  • izračun pokritosti z radijskim signalom
  • analiza in izračun prometa v telekomunikacijskih omrežjih
  • načrtovanje brezžičnih komunikacijskih omrežij
  • računalniške simulacije kompleksnih procesov z vzporednim računalnikom
  • digitalna obdelava biomedicinskih signalov