Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / E5 / Levo

Odprti sistemi in mreže E5

  • sistemi certificiranja javnih ključev in upravljanja identitet
  • sistemi dinamičnega zagotavljanja varnosti v porazdeljenih informacijskih sistemih
  • tehnologije zagotavljanja zasebnosti
  • tehnologije načrtovanja in razvoja modernih informacijskih omrežij in storitev
  • sistemi upravljanja dokumentov
  • tehnologije za upravljanje in izvajanje tehnološko podprtega izobraževanja
  • tehnologije iskanja in izmenjave učnih gradiv
  • tehnologije ovrednotenja uporabnosti programske opreme