Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / E1 / Levo

Avtomatika, biokibernetika in robotika

 • podpodročja:
  • avtomatizacija proizvodnih procesov
  • robotika
  • biokibernetika
  • kineziologija
  • okoljska fiziologija in ergonomija
 • glavne dejavnosti:
  • humanoidna robotika
  • razvoj industrijskih robotov
  • razvoj sistemov vodenja in nadzora
  • avtomatizacija in robotizacija proizvodnih celic in linij
  • sistemska integracija
  • biofizikalno ovrednotenje človeka
  • termoregulacija pri človeku
  • testiranje zaščitne opreme in razvoj naprav in modelov za
  • testiranje zaščitne opreme
  • ovrednotenje športne opreme