Ime strani: TT / Prenos / IJStehnologije / B1 / Levo

Biokemija, molekularna in strukturna biologija

  • Proteinska biokemija
  • Zvijanje proteinov in njihova agregacija
  • Strukturna biologija
  • Proteomika
  • Kemijska genomika
  • Nanobiologija
  • Razvoj računalniških metod za strukturno biologijo
  • Biotehnološke metode pridobivanja rekombinantnih proteinov in protiteles
  • Celična biologija