TT / Networks / Notranja / Desno1

NOTRANJA MREŽA


Notranja TT mreža, sestavljena iz odsečnih predstavnikov za tehnološki transfer (OPTT-ov), deluje kot hrbtenica za vse s tehnološkim transferjem povezane zadeve.


Fizika

OPTT

ODSEK

WWW

Primož Ziherl

Teoretična fizika F1

*

Matej Lipoglavšek

Fizika nizkih in srednjih energij F2

*

*

Tanke plasti in površine F3

*

*

Tehnologija površin in optoelektronika F4

*

*

Fizika trdne snovi F5

*

*

Kompleksne snovi F7

*

Igor Lengar

Reaktorska fizika F8

*

Rok Pestotnik

Eksperimentalna fizika osnovnih delcev F9

*

Vladimir Cindro

Kemija in biokemija

OPTT

ODSEK

WWW

.

Biokemija, molekularna in strukturna biologija B1

*

*

Molekularne in biomedicinske znanosti B2

*

Tomaž Langerholc

Biotehnologija B3

*

Andrej Stergaršek

Anorganska kemija in tehnologija K1

*

Jernej Iskra

Fizikalna in organska kemija K3

*

Janez Holc

Elektronska keramika K5

*

Aleš Dakskobler

Inženirska keramika K6

*

*

Nanostrukturni materiali K7

*

*

Raziskave sodobnih materialov K9

*

Janja Vaupotič

Znanosti o okolju O2

*

Nives Ogrinc, namestnica vodje

Elektronika in informacijske tehnologije

OPTT

ODSEK

WWW

Anton Ružič

Avtomatika, biokibernetika in robotika E1

*

*

Sistemi in vodenje E2

*

Dušan Gabrijelčič

Odprti sistemi in mreže E5

*

Mihael Mohorčič

Komunikacijski sistemi E6

*

*

Računalniški sistemi E7

*

Martin Žnidaršič

Tehnologije znanja E8

*

Marko Bohanec

Robert Blatnik

Inteligentni sistemi E9

*

Jedrska tehnika in energetika

OPTT

ODSEK

WWW

*

Reaktorska tehnika R4

*