Ime strani: TT / Linki / Desno

Koristne povezave


Intelektualna lastnina

  • WIPO – World Intellectual Property Organization

  • EPO – European Patent Office

  • IPR – Helpdesk - Intellectual Property Rights Helpdesk

  • UIL - Urad RS za intelektualno lastnino

  • Komisija za industrijsko lastnino, sredstva iz inovacijskega sklada, ki ga upravlja ZS IJS, lista patentnih zastopnikov IJS

Tehnološki transfer