Ime strani: TMP

Razpisi za sodelovanje z gospodarstvom

Razpis, na katerega se lahko prijavijo raziskovalci skupaj z podjetji, da bi zanje opravili tehnološki razvoj.
Konzorcij naj obsega najmanj dve raziskovalni organizaciji ter tri majhna do srednje velika podjetja (do 250 zaposlenih, do 50 mio EUR letnega prometa) iz treh različnih držav EU.
Razpis je odprt do 11. aprila 2008.

Priložnost za razširitev obstoječih sodelovanj z industrijo!


O aktualnih in novih razpisih, ki so na voljo, več na straneh Nabavno prodajne službe IJS, s skrbniki.
O starejših.