Page name: Strežniška elektronska potrdila - certifikati

Strežniška elektronska potrdila - certifikat

Za potrebe varne komunikacije se uporablja elektronska potrdila x509. Pordila se uporablja za različne namene. Za osebna elektronska potrdila za uporabo v znanosti in gridih so na voljo potrdila slovenskega izdajaletlja SiGNET CA. Ta elektronska potrdila lahko uporabljate tudi za podpisovanje elektronske pošte, varno oddaljeno povezavo VPN in strežnike za interno uporabo.

Elektronska potrdila SiGNET CA niso tako primerna za strežnike SSL za zunanje uporabnike, ker izdajatelji za znanost niso vključeni v seznam izdajateljev, ki jih privzeto podpirajo brskalniki, poštni programi in komercialne naprave (iOS, Android, Windows Phone ipd.), zato morajo uporabniki namestiti korensko potrdilo po navodilih na streni SiGNET CA.

Zato za potrebe strežnikov, ki bodo imeli zunanje uporabnike ali pa jih boste uporabljali s pomočjo komericalnih naprav, priporočamo uporabo elektronskih potrdil Arnes TCS (Terena Certificate Service).

Elektronska potrdila Arnes TCS (Terena Certificate Service)

Navodila za pripravo certifikatov in opis je dosegljiv na spletnih straneh Arnes TCS.

Zahtevek lahko oddate na naslov support@ijs.si . Izdajamo le potrdila tipa OV (Organization validated).

Če ima strežnik ime DNS v domeni ijs.si oz. z domeno upravlja CMI, morate le navesti imena DNS, za katera naj velja elektronsko potrdilo, ter platformo (Apache HTTPd, IIS, ...) tip.

Če ima strežnik ime DNS, ki ni v domeni ijs.si oz. z domeno ne upravlja CMI, morate zagotoviti, da enega od uradnih poštnih naslovov (npr. hostmaster@<domena> ali webmaster@<domena>; seznam je v navodilih) prejemate in boste lahko potrdili verodostojnost zahtevka.

Za izdelavo zahtevka lahko uporabite priloženo skripto: