Ime strani: Stiki z javnostmi

Organizatorki stikov z javnostjo

Natalija Polenec, univ. dipl. inž. arh.
E-pošta: natalija.polenec@ijs.si
Telefon: (01) 477 33 12
Soba: 221

dr. Špela Stres, univ. dipl. fiz., dipl. gl. rež.
Telefon: (01) 477 33 12
GSM: (041) 917 994
E-pošta: spela.stres@ijs.si
Soba: 221