Stiki z javnostjo / Desno

STIKI Z JAVNOSTJO


Stiki z javnostjo

  • Polona Strnad, dipl. univ. nov.
    Telefon: (01) 477 33 12
    Elektronska pošta: polona.strnad@ijs.si
    Soba: 221Stiki z gospodarstvom in obiski šol