Služba za varstvo pred ionizirajočim sevanjem

{en} Radiation Protection Unit

Služba za varstvo pred ionizirajočim sevanjem - SVPIS

E-mail: svpis@ijs.si

Naslov:
SVPIS, Jamova 39
1000 Ljubljana

Vodja

mag. Matjaž Stepišnik
Telefon: (01) 588 5254
Mobilni: 031 378 356
Soba: P7A

Sodelavci

Ime

Telefon ((01) 588 + int.)

Soba

Thomas Breznik

5396

P1

dr. Tinkara Bučar

5207

P3

Mitja Eržen

5207

P3

Tanja Murn

5350

F25

Nina Udir, tajnica

5296

P11

Osebni elektronski naslovi so sestavljeni kot ime.priimek@ijs.si, kjer šumnike zamenjamo z ustreznimi sičniki.

Na kratko o SVPIS

SVPIS se z meritvami ionizirajočih sevanj in varstva pred njimi ukvarja že vse od izgradnje raziskovalnega reaktorja TRIGA leta 1966. Naše osnovno poslanstvo je izvajanje radioškega nadzora vseh sevalnih dejavnosti na Institutu Jožef Stefan. Z vidika nadzora je najpomembnejši raziskovalni reaktor TRIGA MARK II. Poleg tega SVPIS nadzira še 17 laboratorijev na IJS, ki uporabljajo pri raziskavah vire ionizirajočega sevanja. V laboratorijih je v uporabi več kot sto zaprtih ali odprtih virov sevanja in naprav (predvsem RTG aparati in pospeševalnik TANDETRON), za katere je potreben upravni nadzor.

SVPIS je pooblaščena za izvajanje radioloških pregledov organizacij v zdravstvu, veterini, industriji in znanosti, kjer se uporabljajo zaprti in odprti viri sevanja. V industriji in znanosti pregledujemo tudi RTG naprave. V sklopu pregledov izvajamo meritve hitrosti doze in kontaminacije po akreditirani metodi (EN ISO/IEC 17025).