SVPIS in drugo / Desno

1. SLUŽBA ZA VARSTVO PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM - SVPIS
2. SLUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADNIMI KEMIKALIJAMI - SROK
3. SLUŽBA ZA ZAGOTOVITEV IN KONTROLO KAKOVOSTI - QA
4. MREŽNI IN INFRASTRUKTURNI CENTER REAKTORJA - MICR


1. SLUŽBA ZA VARSTVO PRED IONIZIRAJOČIM SEVANJEM - SVPIS

Spletne strani SVPIS
E-pošta: svpis@ijs.si
Faks: (01) 588 54 55

Vodja

 • mag. Matjaž Stepišnik, pooblaščeni izvedenec za varstvo pred sevanji
  Telefon: (01) 588 52 54
  Mobilni: 031 378 356
  Soba: P7A

Sodelavci

 • Thomas Breznik
  Telefon: (01) 588 53 96
  Mobilni: 041 354 749
  Soba: P1

  dr. Tinkara Bučar
  Telefon: (01) 588 52 07
  Soba: P3

  Tanja Murn
  Telefon: (01) 588 53 50
  Soba: F25

 • Nina Udir, tajnica
  Telefon: (01) 588 52 96
  Soba: P11


2. SLUŽBA ZA RAVNANJE Z ODPADNIMI KEMIKALIJAMI - SROK

Spletne strani SROK

Vodja

Sodelavec


3. SLUŽBA ZA ZAGOTOVITEV IN KONTROLO KAKOVOSTI - QA

Program in dokumenti QA


4. MREŽNI IN INFRASTRUKTURNI CENTER REAKTORJA - MICR

Spletne strani