STM laboratorij

{en} STM Laboratory

STM laboratorij

Nizkotemperaturni vrstični tunelski mikroskop (STM)

Nizkotemperaturni vrstični tunelski mikroskopi (STM), ki delujejo pri temperaturi tekočega helija, omogočajo slikanje prevodnih površin in nanje nanešenih snovi z atomsko ločljivostjo. V zadosti stabilnem sistemu je pogosto možno videti celo notranjo strukturo adsorbiranih molekul. S konico mikroskopa lahko po površini nadzorovano premikamo posamezne atome in molekule in tako sistematično gradimo različne nanostrukture. Prav tako lahko z STM opravljamo natančno elektronsko in nihajno spektroskopijo, s čimer določamo kemijsko identiteto adsorbatov ter merimo elektronske lastnosti nanostruktur. Navsezadnje se lahko stik med konico mikroskopa in vzorcem rabi kot droben kemijski reaktor, v katerem lahko cepimo in ustvarjamo kemijske vezi, kar omogoča opravljati kemijske reakcije s posameznimi molekulami. Ultravisokovakuumski nizkotemperaturni STM, ki smo ga zgradili na Odseku za fiziko kondenzirane snovi, je že uspešno prestal prve preizkuse in ga sedaj izboljšujemo, da bo zadostil potrebam za zahtevne poskuse, ki jih imamo v načrtu v prihodnje.

Stm_lt_glava_thumb.jpg
STM merilna glava

Stm_lab_thumb.jpg
Vakuumski sistem

Stm_Cu111_thumb.jpg
Površina bakra (111)

molekule_co.png

cu111_atomska.png

Skupina

Sodelujeta še

Povezave na sorodna področja na IJS