Ime strani: Repozitorij GIT

Repozitorij GIT

Na strežniku http://repo.ijs.si/ teče servis GitLab, ki uporabnikom ponuja celovito podporo za skupinsko uporabo repozitorijev GIT.

Repozitoriji so lahko interni (dostop imajo samo uporabniki, ki jim je lastnik podelil specifično dovoljenje) ali odprti (v tem primeru tudi neznani uporabniki lahko pridobijo kopijo vseh podatkov, ne morejo pa ustvarjati svojih sprememb).

Uporabniki lahko ustvarjajo skupine in odpirajo svoje projekte. Skupine uporabnikov lahko sodelujejo s souporabo enega repozitorija, lahko pa posamezen uporabnik razvija v lastnem repozitoriju in pošilja zahtevke za sinhornizacijo.

Sistem podpira sledenje napakam (bug and issue tracking), ima vgrajen wiki in je integriran s sistemom za neprestano integracijo (CI).


Upravičeni uporabniki so uporabniki IJS ter sodelavci (projektni ali drugačni) na zahtevo oz. s soglasjem uporabnika IJS.

Za pridobitev uporabniškega imena pošljite zahtevek po elektronski pošti na support@ijs.si.

Če sami niste uporabnik IJS, prosite, da v vašem imenu zahtevek pošlje uporabnik IJS. Zahtevek mora vsebovati vaš elektronski naslov.