RazpisMPS

MEDNARODNA PODIPLOMSKA ŠOLA JOŽEFA STEFANA v sodelovanju z INSTITUTOM »JOŽEF STEFAN«

razpisuje za študijsko leto 2013/2014 VPIS NA DOKTORSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ v podiplomske študijske programe:

  • NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE
  • INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
  • EKOTEHNOLOGIJA

Obrazci za prijavo, pogoji za vpis, merila in postopek za izbiro kandidatov ter druge informacije o študiju so na voljo na domači spletni strani
Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana.