Projekti in sodelavci odseka

Program P2-0089

  • "Sodobni magnetni in večnamenski materiali" (2015-2019)

Tekoči projekti

  • J1-7302: "Nanoteranostiki na osnovi magnetno odzivnih materialov"
  • J3-7494: "Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja"
  • J2-8166: "Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka"
  • J2-8267: "Feromagnetne tekočine krmiljene z električnim poljem"
  • COST Action, CM1403, "Evropska mreža "upkonverzije"-od načrtovanja fotonskih "upkonverzijskih" nanomaterialov do njihove uporabe v biomedicini"
  • COST Action TD1402: "Večnamenski nanodelci za magnetno hipertermijo in zdravljenja s posrednim sevanjem" (RADIOMAG)
  • BI-DE/17-19-5: "Razvoj nedestruktivne analitske metode za spremljanje površinskih lastnosti nanodelcev s pretvorbo energije navzgor na osnovi optičnih meritev"
  • BI-RS/18-19-040: "Načrtovanje in sinteza kemijsko stabilnih luminiscentnih nanodelcev jedro-lupina z energijsko pretvorbo energije navzgor za biološko slikanje"Sodelavci

prof. dr. Darko Makovec, darko.makovec@ijs.si
prof. dr. Miha Drofenik, miha.drofenik@ijs.si
dr. Igor Zajc, igor.zajc@ijs.si
izr. prof. dr. Darja Lisjak, darja.lisjak@ijs.si
doc. dr. Sašo Gyergyek, saso.gyergyek@ijs.si
dr. Slavko Kralj, slavko.kralj@ijs.si
Tanja Goršak, tanja.gorsak@ijs.si
Sebastjan Nemec, sebastjan.nemec@ijs.si
Bernarda Anželak, bernarda.anzelak@ijs.si