Ime strani: Projekti

Širše dejavnosti

Dejavnosti IJS, ki presegajo okvire inštituta in so zanimive tudi za širšo javnost.

Društva

Odprtokodni, CC in gostujoči projekti

(CC = Creative Commons licenca)