Projekt Romeo

Projekt Romeo
Skupina: Odsek za nanostrukturne materiale

Evropski projekt Replacement and Original Magnet Engineering Options, ki ga koordinira prof. dr. Spomenka Kobe, je pri ocenjevanju dosegel najvišje število točk. Cilj projekta je zmanjšati ali v celoti nadomestiti uporabo predvsem težkih redkih zemelj v visokoenergijskih magnetih, ki se uporabljajo na ekološko in energetsko zelo pomembnih področjih, tj. za električna vozila, hibridna vozila in vetrne elektrarne. Osnovni motiv je kitajski embargo na redke zemlje. Kitajska poseduje 97 % vseh svetovnih rudnin, iz katerih se pridobivajo redke zemlje, in to predvsem rudnin, ki vsebujejo dovolj veliko količino težkih redkih zemelj (Dy, Tb); teh v drugih nahajališčih v svetu ni. Konzorcij 12 partnerjev sestavljajo vsi vrhunski laboratoriji s tega področja v Evropi (Avstrija, Francija, Irska, Nemčija, Slovenija, Švica) in industrijski partnerji: Vacuumschmelze, Siemens,Daimler, Valeo in slovenski Kolektor Group. Vrednost projekta je 4 milijone EUR.