Program kolokvijev 2011

Naslov slike IJS KOLOKVIJI - JSI COLLOQUIA

IJS Kolokviji so tradicionalni prestižni znanstveni dogodki na Institutu "Jožef Stefan", na katerih vrhunski predavatelji predstavljajo svoje raziskovalne dosežke.

The JSI Colloquia are traditional scientific events at the Jožef Stefan Institute, where renowned international speakers present their key research achievements.

Vodja kolokvijev: Prof. dr. Primož Ziherl
Tajnica: Tanja Debevec

Head of Colloquia: Prof. Primož Ziherl, Ph. D.
Secretary: Tanja Debevec

Video posnetki predavanj ▶️Video recordings of lectures
Naslov slike

Program 2017 - Programme 2017

 • 11. maj 2017
  Mirjam Cvetič, Univerza v Pennsylvaniji, Philadelphia, ZDA, Sodobna teorija strun se sooči s fiziko delcev in s črnimi luknjami

 • 10. maj 2017
  Tony Raven, University of Cambridge, Cambridge, Velika Britanija, Skladi za preizkus koncepta na Univerzi v Cambridgeu: zgodovina, delovanje, vodenje in koristi. Evalvacija raziskovalnega sistema v Veliki Britaniji

 • 19. april 2017
  Matjaž Perc, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru, Statistična fizika socioloških sistemov

 • 29. marec 2017
  Juš Kocijan, Institut Jožef Stefan in Univerza v Novi Gorici, ''Identifikacija dinamičnih sistemov z verjetnostno jedrno metodo''

 • 22. marec 2017
  Igor Mekjavič, Institut Jožef Stefan , Potapljaška in gorska fiziologija pomagata pri načrtovanju bivanja v vesolju

 • 21. marec 2017
  Erio Tosatti, SISSA, ICTP, and CNR-IOM Democritos, Trst, Italija, Nanotrenje: Mehanika neravnovesja

 • 20. marec 2017
  Maurizio Fermeglia, Rektor Univerze v Trstu, Trst, Italija, Načrtovanje materialov: več-nivojsko molekulsko modeliranje nanostruktrunih materialov

 • 8. marec 2017
  Aleš Ude, Institut Jožef Stefan, ''Robotsko učenje senzomotoričnih veščin''

 • 18. januar 2017
  Marko Gerbec, Institut Jožef Stefan, ''40 let procesne varnosti – kje je preprečevanje večjih nesreč v industriji danes?''

 • 12. januar 2017
  Tadej Rojac in Goran Dražić, Institut Jožef Stefan in Kemijski institut,''Električna prevodnost domenskih sten bizmutovega ferita''

 • 04. januar 2017
  Andrej Košmrlj, Univerza Princeton, Princeton, ZDA, ''Elastičnost, geometrija in uklon''

Naslov slike Naslov slike Naslov slike

Program 2016 - Programme 2016

Program 2015 - Programme 2015

Program 2014 - Programme 2014

Program 2013 - Programme 2013

Program 2012 - Programme 2012