Program kolokvijev 2011

Naslov slike

Kolokviji IJS so prestižni znanstveni dogodki na Institutu "Jožef Stefan", na katerih vrhunski predavatelji predstavljajo svoje raziskovalne dosežke. Kolokviji z uveljavljenimi tujimi in domačimi predavatelji imajo na Institutu zelo dolgo tradicijo in mednarodni sloves.

The JSI Colloquia are scientific events at the Jožef Stefan Institute, where renowned international speakers present their key research achievements. The JSI Colloquia with domestic and foreign lecturers at the Institute have a long tradition and international reputation.

Vodja kolokvijev: Prof. dr. Primož Ziherl
Tajnica: Tanja Debevec

Head of Colloquia: Prof. Primož Ziherl, Ph. D.
Secretary: Tanja Debevec

Video posnetki predavanj ▶️Video recordings of lectures
Naslov slike

Program 2017 - Programme 2017

Naslov slike Naslov slike Naslov slike

Program 2016 - Programme 2016

Program 2015 - Programme 2015

Program 2014 - Programme 2014

Program 2013 - Programme 2013

Program 2012 - Programme 2012