Ime strani: Prijava okvar računalniške opreme

Prijava napak na računalniški opremi IJS

<!> Za vsa morebitna dodatna pojasnila v zvezi s postopkom za prijavo napak na računalniški opremi IJS se lahko obrnete na SPI (Mitja Lasič - 3370, Mato Nowak - 3433).

Splošna opozorila

Obvezno izpolnjevanje prijavnice

Naročanje servisov računalniške opreme brez predhodno izpolnjene prijavnice ni dovoljeno! Takih naročil na servisih ne smejo in ne bodo sprejemali, saj so s strani IJS seznanjeni, da bodo računi za take servise zavrnjeni.

/!\ Opozorilo: Račune tistih servisnih posegov, ki bodo urejani brez predhodno pravilno izpolnjene prijavnice, bodo v računovodstvu IJS zavračali! Za nevšečnosti in stroške popravil v takih primerih odgovarjajo uporabniki oziroma prijavitelji sami.

Neupoštevanje garancije

/!\ Opozorilo: Z nepooblaščenim posegom uporabnika v računalniško opremo, ko je ta še v garanciji, ta oprema izgubi garancijo! Morebitni stroški servisiranja računalniške opreme, ki je na tak način izgubila garancijo, gredo v breme samega uporabnika, saj bo računovodstvo tudi v teh primerih račune zavračalo!

Pogoji delovanja samodejnega sistema za prijavo napak

Sistem za prijavo napak pooblaščenim servisom deluje povsem samodejno na osnovi poslanih podatkov v prijavi, zato moramo biti pri prijavi dosledni. Pogoji za pravilno dostavo prijave v ustrezen servis so:

 • Pošiljateljev naslov (From) mora obvezno biti IJS poštni naslov!

 • Naslovnik (To) mora obvezno biti CPO.Podpora+Prijava@ijs.si!

 • Naslov (Subject) prijave mora obvezno biti PRIJAVA NAPAKE!

 • Telo (Body) mora med drugimi podatki obvezno vsebovati:

  • IJSvision_Št._Zahtevka_za_nabavo=[št.zahtevka za nabavo za ta servisni poseg]!

  • SERVIS oz. DOBAVITELJ=[ime servisa oziroma dobavitelja]!

/!\ Opozorilo: Prijava napake bo ustrezno posredovana le, če so vsi pogoji izpolnjeni! V nasprotnem primeru bomo čez nekaj minut kot odgovor na prijavo prejeli ustrezno sporočilo o zavrnitvi prijave!

Postopek za prijavo

 • 1. V svojem programu za e-pošto poženemo pisanje novega sporočila za naslovnika [To] CPO.Podpora+Prijava@ijs.si.

 • 2. V naslov (Subject) vpišemo PRIJAVA NAPAKE.

 • 3. V telo (Body) skopiramo naslednji tekst:

<!> TIP_SPOROCILA=prijava napake - zahteva za servis
*********************************************************
<!> IJSvision_Št._Zahtevka_za_nabavo=
<!> SERVIS oz. DOBAVITELJ=
*********************************************************
PREDMET=
PROIZVAJALEC=
OPIS_NAPRAVE=
SN=
OPIS_NAPAKE=
INV_ST_IJS=
DATUM_NAKUPA=
SKLIC=
ST_SKLICA=
*********************************************************
KONTAKT=
ODSEK=
NAHAJALISCE=
TELEFON=
EMAIL=
OPOMBA=
********************************************************************************************************
Prosimo, da pri pošiljanju računa za to storitev obvezno priložite tudi gornjo prijavo napake!
********************************************************************************************************

 • 4. Desno od enačajev vpišemo ustrezne podatke - (med enačajem in podatkom ne sme biti presledka, črke ne smejo biti odebeljene (bold)).

<!> Navodilo: Pri TIP SPOROCILA= moramo obvezno pustiti besedilo prijava napake - zahteva za servis!

<!> Navodilo: Pri IJSvision_Št._Zahtevka_za_nabavo= moramo obvezno vpisati številko oziroma celotno oznako "Zahtevka za nabavo", ki ga moramo na novo odpreti in izpolniti v informacijskem sistemu IJSvision, še preden pošljemo prijavo o napaki! To ni zahtevek, po katerem je bila oprema nabavljena! Ta novi zahtevek za nabavo bomo po končanem servisnem posegu dopolnili še s stroškom popravila.
Oznako zahtevka je treba napisati takoj za znakom "=" (torej brez presledka)!
Primer: IJSvision_Št._Zahtevka_za_nabavo=PN118_00001

(!) Garancija: Če je oprema še v garanciji, ni treba odpirati novega zahtevka za nabavo, temveč vpišemo le PN118_Garancija! Številka letnice za PN1.. mora vedno biti tekoče leto!
Primer: IJSvision_Št._Zahtevka_za_nabavo=PN118_Garancija

<!> Navodilo: Pri SERVIS oz. DOBAVITELJ= moramo obvezno vpisati ime želenega servisa, saj je od tega odvisno kateremu servisu bo naša e-pošta samodejno posredovana! V primeru, da je pokvarjena oprema še v garanciji, moramo obvezno vpisati ime dobavitelja, kjer je bila ta oprema nabavljena!
Ime servisa je treba napisati takoj za znakom "=" (torej brez presledka)!
Primer: SERVIS oz. DOBAVITELJ=FMC

<!> Navodilo: Pri postavki INV_ST_IJS= moramo obvezno vpisati inventarno številko računalniške opreme, za katero prijavljamo okvaro! V kolikor gre za okvaro sestavnega dela opreme, vpišemo inventarno številko opreme, ki ji okvarjen del pripada.

<!> Navodilo: V kolikor je pokvarjena oprema še v garanciji, vpišemo še ustrezne podatke, na osnovi katerih bo serviser lažje vedel, za katero napravo gre:
SKLIC= Naročilnica IJS,
ST_SKLICA= (št. IJS naročilnice - podatek v IJSvision) ter
DATUM_NAKUPA= (datum nakupa - podatek v IJSvision)!

<!> Navodilo: Ne smemo pozabiti vpisati tudi naših kontaktnih podatkov (KONTAKT=, ODSEK=, NAHAJALISCE=, TELEFON=, EMAIL=), da bo lahko servis stopil v stik z nami!

 • 5. Ko smo ustrezno izpolnili podatke, e-pošto odpošljemo (Send).

  • Če smo vse naredili pravilno, dobimo čez nekaj minut obvestilo, v kateri servis je bila naša prijava posredovana in kontaktne podatke tega servisa.
  • Če iz kakršnegakoli vzroka naša e-pošta ni mogla biti posredovana, dobimo čez nekaj minut o tem obvestilo z vzrokom zavrnitve. V tem primeru podatke ustrezno popravimo in znova odpošljemo.

/!\ Opozorilo: Če v roku desetih (10) minut ne prejmete nobenega povratnega obvestila o uspešni ali neuspešni prijavi napake, sporočite to na mitja.lasic@ijs.si ali na tel. 3370 (Mitja Lasič)!

Primer pravilno izpolnjene e-pošte za prijavo napake na računalniški opremi

Prijava_napake

Seznam servisov na katere lahko pošljemo prijavo

Servis

Oseba

Telefon

e-Naslov

Naslov

ANNI

Matic Serajnik, Igor Šanjug

580 08 51, 580 08 30, 580 08 39

matic.serajnik@anni.si, igor.sanjug@anni.si, rafko.kos@anni.si, servis@anni.si

Motnica 7a, 1236 Trzin

FMC

059 209 410

servis@pro-servis.si

Letališka cesta 32, 1000 Ljubljana

FORTIS-IT

Jani Šifrar

031 22 55 89

jani.sifrar@fortis-it.si

Cesta na Brdo 18, 4290 Tržič

KONICA

Ivica Gosar

568 05 00

ivica.gosar@konicaminolta.si

Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana

LANCOM

242 73 50

info@lancom.si

Tržaška cesta 63, 2000 Maribor

MARAND

470 31 00

info@marand.si

Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana

MLACOM

500 87 75

servis@mlacom.si, info@mlacom.si

Drenikova ulica 36, 1000 Ljubljana

ORG.TEND

02 250 57 50

persida.farasin@tend.si

Kraljeviča Marka ulica 19, 2000 Maribor

SHIFT

Uroš Železnik

242 71 64, 242 71 62

urosz@shift.si, ales.kusar@shift.si

Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana

SMARTIS

601 06 50

primoz.kusar@smartis.si

Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

UNISTAR

475 55 02

robi.robida@unistarlc.si

Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana

XENYA

514 06 10

servis@xenya.si

Celovška cesta 172, 1000 Ljubljana

ZELINKA

Gregor Sorokin, Novak Marko

563 36 40

servis@zelinka.si

Stožice 100a, 1000 Ljubljana

(!) Podjetja, ki imajo podčrtano prvo črko v imenu, so trenutni dobavitelji računalniške opreme za IJS.

Predlog: shranimo si predlogo (template)

(!) Predlog: Večina poštnih odjemalcev omogoča, da si pripravimo osnutek maila in ga shranimo kot predlogo (template). Tako si lahko pripravimo tudi predlogo za prijavljanje napak. Ko naslednjič prijavljamo napako, samo izberemo shranjeno predlogo, ustrezno dopolnimo podatke o okvari, ki jo prijavljamo in zadevo odpošljemo.

Knjiga pritožb in pohval

V kolikor ste bili nezadovoljni s servisnim postopkom (odzivnost, strokovnost ...), vas prosim, da to sporočite na naslov Mitja.Lasic@ijs.si. Pri tem navedite:

 • ime dobavitelja/serviserja,
 • datum servisa,
 • kratek opis problema oziroma vašega nezadovoljstva.

Seveda lahko sporočite tudi v primeru, ko ste bili s servisnim postopkom zelo zadovoljni.

Vaše pripombe bomo skušali upoštevati pri naslednjem javnem izboru naših dobaviteljev računalniške opreme.