Poskus zgorevanja vodika

Poskus zgorevanja vodika
Skupina: Odsek za reaktorsko tehniko

V Karlsruhe Institute of Technology (KIT) v Nemčiji je bil izveden poskus zgorevanja vodika z navpičnim širjenjem plamena. Specifikacijo poskusa smo pripravili v Odseku za reaktorsko tehniko IJS, medtem ko so sam poskus izvedli raziskovalci KIT. Kot se je prvič pokazalo pri jedrski nesreči v elektrarni Three Mile Island v ZDA leta 1979 in potrdilo med nesrečo v Fukušimi na Japonskem leta 2011, lahko pri t. i. resnih nezgodah pride do zgorevanja vodika. Le-ta se je pri obeh nesrečah izločil po odkritju reaktorske sredice zaradi oksidacije gorivnih srajčk. Namen poskusov zgorevanja je boljše poznanje samega pojava s ciljem točnejše ocene morebitnih posledic. Poskus je bil izveden v posodi HYKA A2, ki je valjaste oblike z notranjo prostornino 220 m3. Za izvajanje poskusa smo na IJS predlagali fizikalne pogoje, za katere smo ocenili, da jih lahko pričakujemo med resno nezgodo. V posodi je bila vzpostavljena homogena plinasta mešanica zraka, vodne pare in vodika. Zgorevanje je bilo sproženo z vžigom mešanice pri središču dna posode, tako da se je plamen širil navzgor in v radialni smeri navzven.