Posebna številka Biochim Biophys Acta in konferenca Proteinases, Inhibitors and Biological Control

Posebna številka revije Biochim Biophys Acta
Skupina: Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo

Prof. dr. Vito Turk je na povabilo kot gostujoči urednik organiziral posebno številko revije, ki je bila v celoti posvečena 90-letnici prof. dr. Christiana de Duvea, odkritelja lizosomov in Nobelovega nagrajenca za področje medicine in fiziologije leta 1970, ter 50-letnici odkritja lizosomov. Številka, ki je izšla januarja 2012 in v kateri je več kot dvajset prispevkov vodilnih raziskovalcev s področja proteaz, je vzbudila v svetu izjemno zanimanje.

Mednarodna konferenca Proteinases, Inhibitors and Biological Control
Skupina: Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo

V septembru 2012 smo organizirali že »XIIIth International Symposium on Proteinases, Inhibitors and Biological Control«, ki je potekal v Portorožu od 22. do 26. 9. 2012. Simpozij, ki je organiziran vsaki dve leti, ima že več kot 25-letno tradicijo in se ga udeležijo vodilni svetovni strokovnjaki. Tako se je simpozija letos udeležilo približno 100 udeležencev, večinoma iz tujine, pri čemer so udeleženci prišli tudi iz Avstralije, Japonske in ZDA. Uvodno spominsko predavanje z naslovom Drug discovery in the ubiquitin proteasome pathway je v čast prof. Helmuta Holzerja, enega svetovnih pionirjev raziskav na področju proteaz, pripravil prof. Michael Groll iz Münchna.