Ponudba za gospodarstvo1 / Desno

Ponudba za gospodarstvo/Desno/pod.jpg

RAZVOJNE PRILOŽNOSTI

Z novim znanjem, ki nastaja ob vrhunskem raziskovalnem, z novimi zamislimi, ki se ob tem rojevajo, ter s svojimi povezavami po vsem svetu daje Institut domačim in tujim gospodarskim družbam nešteto razvojnih priložnosti. Posebej lahko poudarimo:

 • razvoj tehnologij, naprav in izdelkov
 • svetovanje
 • izobraževanje inovativnih kadrov
 • skupno uporabo opreme in organizacijo skupnih razvojnih skupin
 • pomoč pri vključevanju v mednarodne projekte in mreže

Predstavitve posameznih področij v formatu pdf:
Fizika na Institutu
Kemija na Institutu
Informacijske tehnologije na Institutu

Nekateri primeri aplikativnih projektov so opisani v brošuri, ki je nastala v sklopu programa Komunikacija in prenos tehnologije.RAZVOJNI PROJEKTI

Leta 2006 je Institut izvajal:

 • 114 projektov za domače in tuje gospodarstvo;
 • 66 projektov za domače naročnike iz javnega sektorja, kot so nekatera ministrstva, občine, drugi inštituti;
 • 180 projektov za mednarodne organizacije, kot so EU, IAEA, NATO.

Podatki so okvirni, saj mnogo projektov sofinancira več naročnikov in jih je težko natančno razvrstiti.


NOVA PODJETJA

Institut sodeluje in pomaga pri nastajanju novih podjetij, ki izhajajo iz znanja in novih tehnologij. Med podjetji, ki so nastala s pomočjo Instituta, je kar nekaj mednarodno zelo uspešnih, kot sta na primer Inea in Balder. Institut je soustanovitelj Tehnološkega parka Ljubljana, kamor se podjetja po inkubacijski fazi lahko preselijo. Institut daje idealno podlago za nastajanje podjetja v predinkubacijskih in inkubacijskih fazah, in sicer pri

 • razvijanju osnovne zamisli do izdelka
 • uporabi opreme in laboratorijskih prostorov
 • interdisciplinarni strokovni in kadrovski podpori
 • iskanju partnerjev in kapitalskih povezav

Koristne informacije za nastajajoča podjetja ponujata Poteza in Japti.