Ponudba za gospodarstvo1

Domov

Institut in gospodarstvo
Kako podjetje naveže stik z Institutom
Mladi raziskovalci, štipendije

[PRIPNI]

Podlaga so vrhunske raziskave - Delovanje Instituta se financira preko projektov, za katere se Institut poteguje na domačem in tujem trgu tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Največ projektov po številu in obsegu financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Slovenije, nekaj pa tudi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Sem spadajo predvsem raziskovalni programi, temeljni in aplikativni projekti, podoktorski projekti in projekti mladih raziskovalcev.

Skupni razvoj z gospodarstvom - Poleg raziskovalnih projektov opravi Institut tudi veliko razvojnih projektov za naročnike iz gospodarstva ter za različne domače in tuje naročnike.

Zaščita intelektualne lastnine - Posebno skrb namenjamo področju intelektualne lastnine. Zaščita intelektualne lastnine s patentom pa je, tako kot drugod po svetu, povezana s poslovnim interesom sodelujočega podjetja. Leta 2006 je Institut pridobil 15 novih patentov.

Ponudba za gospodarstvo/Desno/pod.jpg

RAZVOJNE PRILOŽNOSTI

Z novim znanjem, ki nastaja ob vrhunskem raziskovalnem, z novimi zamislimi, ki se ob tem rojevajo, ter s svojimi povezavami po vsem svetu daje Institut domačim in tujim gospodarskim družbam nešteto razvojnih priložnosti. Posebej lahko poudarimo:

 • razvoj tehnologij, naprav in izdelkov
 • svetovanje
 • izobraževanje inovativnih kadrov
 • skupno uporabo opreme in organizacijo skupnih razvojnih skupin
 • pomoč pri vključevanju v mednarodne projekte in mreže

Predstavitve posameznih področij v formatu pdf:
Fizika na Institutu
Kemija na Institutu
Informacijske tehnologije na Institutu

Nekateri primeri aplikativnih projektov so opisani v brošuri, ki je nastala v sklopu programa Komunikacija in prenos tehnologije.RAZVOJNI PROJEKTI

Leta 2006 je Institut izvajal:

 • 114 projektov za domače in tuje gospodarstvo;
 • 66 projektov za domače naročnike iz javnega sektorja, kot so nekatera ministrstva, občine, drugi inštituti;
 • 180 projektov za mednarodne organizacije, kot so EU, IAEA, NATO.

Podatki so okvirni, saj mnogo projektov sofinancira več naročnikov in jih je težko natančno razvrstiti.


NOVA PODJETJA

Institut sodeluje in pomaga pri nastajanju novih podjetij, ki izhajajo iz znanja in novih tehnologij. Med podjetji, ki so nastala s pomočjo Instituta, je kar nekaj mednarodno zelo uspešnih, kot sta na primer Inea in Balder. Institut je soustanovitelj Tehnološkega parka Ljubljana, kamor se podjetja po inkubacijski fazi lahko preselijo. Institut daje idealno podlago za nastajanje podjetja v predinkubacijskih in inkubacijskih fazah, in sicer pri

 • razvijanju osnovne zamisli do izdelka
 • uporabi opreme in laboratorijskih prostorov
 • interdisciplinarni strokovni in kadrovski podpori
 • iskanju partnerjev in kapitalskih povezav

Koristne informacije za nastajajoča podjetja ponujata Poteza in Japti.


Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefon: (01) 477 39 00, faks.: (01) 251 93 85
info@ijs.si