Podrobneje o reaktorju TRIGA

  • Slika

Reaktor TRIGA je 31.5. 1966 ob 14:15 dosegel prvo kritičnost. To pomeni, da je stekla prva nadzorovana verižna reakcija cepitve jeder na ozemlju današnje Slovenije.
Pregled, objave, fotografije
Utrinki s svečanosti

Slovesnost ob petdesetletnici bo 31. 5. 2016 ob 11h uri na reaktorskem centru Instituta Jožef Stefan v Dolu pri Ljubljani. Investicije v jedrske elektrarne imajo povsod po svetu praviloma predhodnika, in sicer investicijo v nacionalno jedrsko infrastrukturo, ki jo pravilom sestavljajo raziskovalne, izobraževalne in upravne zmogljivosti. Tudi pri nas je bilo tako. Leta 1966 je bil tako na Institutu postavljen in predan v obratovanje šolski in raziskovalni reaktor Triga Mark II.

  • Slika Slika

Reaktorski center Instituta (in reaktor TRIGA) odigra ključno vlogo pri pripravi kadrov za jedrsko elektrarno v Krškem. Reaktor z vsem znanstvenim in tehničnim ozadjem ter izobraževanjem in usposabljanjem kadrov izdatno pomaga pri gradnji, pridobivanju dovoljenj in zagonu jedrske elektrarne. Na reaktorju so začeli svojo profesionalno kariero ali se izobraževali skoraj vsi jedrski strokovnjaki v Sloveniji, med njimi vsi profesorji reaktorske fizike in jedrske tehnike na univerzah v Ljubljani in v Mariboru ter ključni strokovnjaki NE Krško, Uprave republike Slovenije za jedrsko varnost in Agencije za radioaktivne odpadke.

  • Slika Slika

Reaktor uporabljajo pri osnovnih raziskavah v reaktorski fiziki, materialih, analitični kemiji, fiziki trdne snovi, nevtronski spektrometriji, fiziki osnovnih delcev itd., katerih rezultate so objavili v več kot 300 znanstvenih člankih in več kot 600 objavljenih referatih. Okoli reaktorja je danes zbrano jedro vrhunskih raziskav na področju reaktorske fizike, jedrske tehnike, analitske kemije, znanosti o okolju, fizike osnovnih delcev, elektronike,..

  • Slika Slika

Reaktor TRIGA na Instituta »Jožef Stefan« se je v 50-letih varnega delovanj razvil v mednarodno prepoznan in cenjen center za raziskave in izobraževanje na področju reaktorske fizike in tehnike, kar med drugim dokazujejo vpetost v številne raziskovalne projekte z institucijami po vsem svetu, npr. CERN, ITER, CEA, IAEA. Zelo razvito raziskovanje na področju jedrske energije je značilno za vse države, ki izrabljajo jedrsko energijo. Jedrsko varnost je na dolgi rok namreč praviloma mogoče izboljševati le z novim znanjem, ki je plod dolgoročnega mednarodno aktivnega raziskovalnega programa. Slednje pa je brez raziskovalne infrastrukture kot je raziskovalni reaktor bistveno težje. Nadaljevanje petdesetletnega odličnega delovanja reaktorja TRIGA in z njim povezanih znanstvenikov, raziskovalcev in strokovnjakov zagotovo predstavlja enega od pomembnih temeljev varnega obratovanja jedrske elektrarne v Krškem po letu 2023.

Ob petdesetletnici reaktorja je bila pred objekt na zalenico postavljena tudi skulptura na prostem priznanega slovenskega umetnika Ištvana Huzjana, ki s tem odpira še novo, umetniško dimezijo temu prostoru.
Zgibanka

  • Slika Slika