Pisarna za prenos / Spela / Desno

Izobraževanje
MBA, Cotrugli Business School, član AMBA, 2014
LLM, Magistra prava intelektualne lastnine, Pravna fakulteta, Univerza v Torinu in WIPO, 2012
Patentni zastopnik, strokovni izpit URSIL, 2011
PhD, Doktorat znanosti. Podiplomski študij fizike jedra in osnovnih delcev na FMF Univerze v Ljubljani, 2005
BA, Univ. dipl. režiser. Akademija za gledališče radijo in televizijo, Univerza v Ljubljani, 2005
BSc, Univ. dipl. fizik. Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, 1996


Izpopolnjevanje v tujini
1997 CERN-JUAS, Ženeva, Švica
1998-2000 Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY), Machine Physics Group, Hamburg, Nemčija
2007 MIT Boston Industrial Liason Office
07-11 izobraževanja na področju prenosa tehnologije (ASTP, CERN, EEN, IEEE NSS/MIC, Leuven R&D)
2011 University of Turin, Faculty of Law, Torino, Italija
2011 World Intellectual Property Office, Ženeva, Švica Study Visit
2014 UNITT, Universiy Network for Innovation and Technology Transfer, Toranomon, Minato-ku, Tokio, Japonska


Raziskovalna področja
Upravljanje s tehnologijami. Inovacijski management. Prenos tehnologije iz znanstvenoraziskovalnih ustanov v gospodarstvo. Vpliv ekonomske politike na uspešnost gospodarstva. Študij možnosti uporabe silicijevih detektorjev v medicini pri mamografskih slikanjih, medicinska fizika. Spinska dinamika v visokoenergijskih pospeševalnikih elektronov, stohastične metode, fizika pospeševalnikov, dinamika curkov delcev
OBJAVE